درباره ما


  • ما برآنيم تا خدماتي را در جهت بهتر ديده شدن شما ارائه نماييم . وظيفه ما ارائه چارچوبي است كه شما بتوانيد به كمك آن برنامه هايتان را مجهز به خدمات پيامكي كنيد.
  • ما وظيفه حسابهاي كاربران شما را به عهده مي گيريم . شما فقط قيمت را تعيين كنيد!
  • سود حاصل از خريد كاربرانتان آنلاين به حساب شما واريز خواهد شد!
  • با ما با خدماتي نوين همراه باشيد

صاحب امتياز : فروشگاه پارسيان